Albinutele vesele

education

TESTE  DE EVALUARE,  CLASA A IV-a A

 LIMBA ROMANA

Unitatea de învăţare: Cartea, model de comunicare

Capacitatea: Reactualizarea cunoştinţelor despre textul literar, autor, semnele de punctuaţie, cuvânt- alcătuire, sensuri, aşezarea  textului în pagină

  Item 1 – Dictare

            Ioana şi Octavian sunt elevi în clasa a patra. Ei merg împreună la librărie. Doamna Maria, vânzătoarea, îi cunoaşte de mult.

           După ce salută politicos, Octavian spune:

-         Vă rugăm să ne daţi cartea ,,Amintiri din copilărie”, scrisă de Ion Creangă.

-         Poftim!

-         Mulţumim, răspund copiii.

-         Cu plăcere! Mai poftiţi pe aici! spune vânzătoarea.

 Explicaţi folosirea  semnelor de punctuaţie în textul de mai sus.

Item 2. Explicaţi înţelesul cuvintelor: hieroglife, paragraf, neştirbit. Alcătuiţi enunţuri cu acestea.

Item 3. Găsiţi:

a)      Sinonime:

 

b) Antonime

tainică-

vibra-

trudesc-

a izbuti-

robit-

plânge-

strânge-

biet-

Item 4. Scrie patru enunţuri cu sensuri diferite ale cuvântului ,,cheie”.

Item 5. Scrie titlul, autorul şi o strofă din ultima poezie învăţată. Desparte în silabe ultimul vers.

Item 6. Să scriem corect!

a)      cel/ ce-l… mai înţelept , nu ştiu … apucă de începu să-l certe pe … care a venit din urmă.

b)      Ca/ c-a… fost, că n-a fost, nimeni nu ştie. El era … şi bunicul său şi …şi fraţii săi. Nimeni n-a spus ... fost ceva necurat.

Item 7. Completaţi:

Coperta cărţii conţine:……………………… o filă are… pagini. Pe cotor se scrie………..În cuprins găsim………………

STIINTELE  NATURII

Medii de viaţă şi relaţii de hrănire

1. Alege varianta corectă de răspuns:

1. Grădina este un mediu de viată :

a) natural

b) amenajat de om

c) subteran

2. Balta este o întindere de apă:

a) stătătoare

b) curgătoare

c) inundabilă

3. Pădurea este un mediu de viată :

a) natural

b) artificial

c)subacvatic

4. În deltă întâlnim:

a) iepuri şi lilieci

b) vevetiţe şi căprioare

c) lebede şi pelicani

5. Pestera este:

a) un mediu natural de viata

b) un spaţiu aerian

c) o cavitate subterană

6. Mările şi oceanele sunt:

a) ape curgătoare

b) vaste întinderi de ape stătătoare

c) ape adânci şi sărate

2.Trece în tabel cuvintele care denumesc:plante spontane, plante cultivate, vieţuitoare din grădină : ţelină, păpădie, cartof, buburuză, râmă, crizantemă, brazi, vulpe, furnici, volbura, ştirul, vinete, rândunică, conopidă, fluturi, cerb, coacăzul, feriga, pirul.

       Plante cultivate

        Plante spontane

Vieţuitoare din grădină

 

 

 

 

3. Notează cu A (adevărat) sau F (fals):

      [__] Plantele trăiesc numai în mediul terestru.

      [__] Mediile de viaţă oferă condiţii de viaţă identice ( la fel).

      [__] Grădina este un mediu artificial amenajat de om.

      [__] Dăunătorii culturilor sunt distruşi prin stropiri cu substanţe toxice, plivit, prăşit etc.

      [__] O grădină de legume poate fi amenajată oriunde.

      [__]  Plantele şi animalele cresc şi se dezvoltă, în pădure, fără intervenţia omului.

      [__]Balta este o întindere de apă stătătoare puţin adâncă şi se formează într-o zonă de luncă inundabilă.

      [__] Pădurile de foaiase sunt formate din arbori cărora  nu le cad frunzele.

      [__] Stuful se foloseşte la fabricarea hârtiei.

      [__] În peşteri sunt condiţii bune de viaţa.

4. Dă cel puţin câte trei exemple de plante şi trei vieţuitoare care trăiesc în următorul mediu:

a)      grădină ________________________________________________________________

b)      pădure: ________________________________________________________________

c)      balta: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________

d)      deltă: __________________________________________________________________

e)      mări şi oceane: __________________________________________________________

5. Stabiliţi corespondenţa între plante, animale şi mediul de viaţă:

brad

varză

papură

zmeurul

trestie

stejar

fag

plancton

alge

flori

 

Peşteră

Mări şi oceane

Balta

Deltă

Grădina

Padure de conifere

Pădure de foioase

 

delfin

pelican

vulpe

cârtiţă

urs

foca

liliac

lebădă

barza

corali

  1. Scrie câte un lanţ trofic existent în:

a)                  grădina de legume:……………………………………………………………..

b)                  baltă: ……………………………………………………………………………

c)                  pădure: ………………………………………………………………………….

  1. Definiţi:

a)     Grădina…………………………………………………………………………………………

b)      Pădurea …………………………………………………………………………….

c)      Balta ……………………………………………………………………………….

d)      Lanţul trofic ................................................................................................................

Priviţi cu atenţie imaginea de mai jos. Scrieţi două lanţuri trofice prezente in desen.

.........................................................................................................................

                        Succes!

Test de evaluare

Limba română- Clasa a IV-a 

Unitatea de învăţare: Comunicarea după imagini- ,,S-au aurit a toamnă pădurile

Capacitatea: Formularea ideilor principale după imagini; spaţiul şi timpul acţiunii; substantivul

Citiţi cu atenţie versurile:

 ,, Oaspeţii caselor noastre, cocostârci şi rândunele,

Părăsit-au a lor cuiburi ş-au fugit de zile rele;

Cârduri de cucoare, înşirându-se-n lung zbor,

Pribegit-au urmărite de al nostru jalnic dor.

(V. Alecsandri - ,,Sfârşit de toamnă”)

1. Găsiţi sinonime pentru:

2. Găsiţi antonime pentru:

oaspeţi –

cocostârci –

cârduri –

case-

oaspeţi –

zile-

rele-

lung -

3. Alcătuiţi trei enunţuri în care cuvântul ,,înşirându-se” să aibă sensuri diferite.

4. Indicaţi spaţiul şi timpul care caracterizează acest tablou.

5. Scrieţi ideea principală care se desprinde din această strofă

6. Pornind de la versurile de mai sus, formulaţi câte o întrebare care să înceapă cu:

Cine …………………………………………………………………………

Când ………………………………………………………………………

Unde…………………………………………………………………………

7. Subliniaţi substantivele din textul dat, şi analizaţi câte două, de genuri diferite.

Substantivul

felul

numărul

genul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Scrieţi o strofă din poezia ,,Toamna”, de O. Goga/ G. Topîrceanu (la alegere)

9. Alcătuiţi o scurtă compunere după imaginea de mai jos.

 TEST DE EVALUARE

GEOGRAFIE

Elemente de geografie a orizontului apropiat şi local

 

1.                  Uneşte ce se potriveşte:

-Sala de clasă

-Cartierul

-Localitatea

-Şcoala

-Planul

-Scara de proporţie

-Planuri cadastrale

 

-parte a unui oraş, deosebită de celelalte prin aşezare, vechime, etc.

-teritoriu mic, limitat din cadrul unei şcoli;

-o schiţă, la o anumită scară de proporţie, a unei săli, clădiri,etc.

-registre în care sunt indicate informaţii despre loturile din localitate;

-o instituţie în care învaţă elevii;

- o aşezare omenească;

-arată de câte ori au fost micşorate dimensiunile reale ale unui loc.

2. Descoperă înţelesul fiecărui termen de mai jos şi scrie explicaţiile pe spaţiul liniat:

a)      linia orizontului

unde ni se pare

linia de jur-împrejurul nostru

că cerul atinge pământul

…………………………………………………………………………………………

 

 b. harta

folosind semnele convenţionale  

mult micşorate şi orientate după punctele cardinale

desen care înfăţişează      

întinderi mari de pământ

3        Punctele cardinale sunt:

·                    Est=…....................= …………………….

·                    Vest = ……………..=……………………

·                    Sud=………………..=……………………

·                    Nord= ……………..=………………….....

 

Busola este un instrument care ne indică ………………..

Desenati Carul Mare.

 

4. Completează enunţurile:

     a) Judeţul meu se numeşte ...................................... şi se află în partea de ………………………  a României, are o suprafaţă de ……….km pătraţi, şi o populaţie de aproximativ………………locuitori. În judeţul nostru se găsesc Munţii …………., …………….., ……………., dealuri …………………, şi câmpie, pe râul ………………..

Râuri importante din judeţ sunt: …………, …………………, ………………., ……………...

     b) Localitatea în care trăiesc eu se numeşte ............................. Se află la poalele Munţilor………….., pe râul ……………. Se află în partea de …………. a judeţului si are aproximativ ………………locuitori.

     c) În judeţ se află: sate……..........., la câmpie, sate…………..... la deal, şi sate …………….la munte.

       

5. Scrie A (adevărat) sau F (fals) în dreptul enunţurilor:

a)      Soarele răsare le vest şi apune la est. _____

b)      Harta este reprezentarea mult micşorată a unor suprafeţe foarte mari. ____

c)      Pe harta apele sunt reprezentate cu verde____

d)      Mediul geografic nu influenţează viaţa oamenilor. ____

e)      Busola este un instrument cu ajutorul căruia se stabileşte sudul (S). ____

f)        Nordul (N) se mai numeşte şi miazănoapte. _____

 

6. Desenaţi 4 semne convenţionale şi scrieţi ce reprezintă ele.

7. Mişcarea Pământului în jurul axei sale se realizează în …………şi  se numeşte …………………………. Aceasta determină apariţia…………………………… Mişcarea Pământului în jurul Soarelui, în…………………….. se numeşte …………………………. , şi duce la formarea …………………………..

 

8. Coloraţi corespunzător harta judeţului Maramureş